• friluftsambassaden
  • a new world
  • save your darlings
TEMBO ARKITEKTUR ETC.

TEMBO ARKITEKTUR ETC.

Tembo Arkitektur Etc. arbejder og hygger sig indenfor områderne arkitektur, modelbygning, fotografi, grafisk illustration, undervisning og workshops indenfor ovenstående samt andet interessant.

Tembo er multifunktionel indenfor disse områder og tror fast på innovation og behovet for at vende bøtten. Hos Tembo er ingen køer hellige.

NYHEDER

NYHEDER

Nyheder fungerer som en blog, hvor de arbejder, som Tembo initierer eller tager del i, postes kronologisk.

Finder du noget interessant, er du velkommen til at dele et opslag herfra på Facebook, Twitter eller lignende.

Nyheder katalogiseres sideløbende under de overskrifter, du ser på siden omgivende denne tekst.

ARKITEKTUR

ARKITEKTUR

Tembo tegner mindre byggeprojekter med udgangspunkt i bygherrens behov og ønsker. Tembo tager arkitektonisk afsæt i humanistiske – og funktionelle idelogier.

Tembo tegner huse med bund i de landskabelige forhold på stedet og placerer husets funktioner rigtigt i forhold til hvad nord, syd, øst og vest byder på af lys og vind.

Mennesket og dets gøren er et ubetinget udgangspunkt for skabelsen af arkitektur. Sagt på en anden måde så tegner Tembo huse indefra og ud.

Slutteligt er Tembo ikke mindst også en legeplads for rummelige eksperimenter.

UNDERVISNING

UNDERVISNING

Tembo er fuldtidsbeskæftiget med undervisning i alle områder indenfor arkitektur på afdeling Arkitektur & By (AB) på Den Skandinaviske Designhøjskole. Sideløbende dette arbejde arrangerer Tembo korte workshops indenfor arkitektur og rummelige eksperimenter.

MODELBYGNING

MODELBYGNING

Tembo blev startet under arkitektstudiet, hvor det fungerede som modelbygger for diverse tegnestuer. Modelbygningen har givet et godt indblik i – og erfaring med udfærdigelsen af skitseforslag og konkurrenceforslag indenfor arkitektur i samarbejde med tegnestuer.

FOTOS

FOTOS

Fotografi…

undersøg hvad dig og kamera kan si’!

DIVERSE

DIVERSE

2 + 2 er ikke altid = 4!

Punktet DIVERSE på denne hjemmeside er holdeplads for forskellige bastard-projekter, som Tembo er involveret i.

KONTAKT

KONTAKT

Tembo Arkitektur Etc.

V. René Thorup Kristensen
Silkeborgvej 335 st. tv.
8230 Åbyhøj
Danmark

Mobil: +45 2536 5082
Email: temboark@gmail.com